Finnish Women Worldwide tukee ulkosuomalaisia naisia eri elinkaaren vaiheissa asuinmaahan, ikään ja statukseen katsomatta.

FWW kannustaa näkemään ulkomailla asumisen aikana kartutetun kansainvälisen kokemuksen voimavarana ja yhdistämään sen suomalaisiin juuriin. Näitä voimavaroja ammentamalla ulkosuomalainen on rohkea, avarakatseinen kosmopoliitti, joka osaa katsoa niin eri maita kuin kotimaatansa kansainvälisestä näkökulmasta.

FWW yhdistää ulkosuomalaiset naiset eri puolilta maailmaa luoden yhteisön, joka edustaa kansainvälistä näkökulmaa myös Suomen suuntaan.

FWW tarjoaa verkostoitumisalustan ulkosuomalaisille naisille ympäri maailman ja tuottaa laadukasta sisältöä ajankohtaisiin teemoihin liittyen. Yhdistyksen toiminnan pääteemoja ovat henkilökohtainen kehitys ja sopeutuminen vieraisiin kulttuureihin sekä ammatilliset haasteet ja uran kehitys ulkomailla, paluumuuttoon liittyvät kysymykset ja ulkosuomalaisten kansainväliset mahdollisuudet toimia yhteydenluojina Suomen ja muiden maiden välillä. 

FWW tuo yhteen niin ruohonjuuritason toimijoita kuin asiantuntijoita, mahdollistaen ajatustenvaihdon seminaareissa ja sähköisissä foorumeissa. Näin syntyy vertaistuen verkosto, joka antaa mahdollisuuden osallistua keskusteluun ja kokemusten jakamiseen mistä päin maailmaa tahansa.

Finnish Women Worldwide ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhteisö jonka pääasiallinen toimintakieli on suomi. Monikielisyys ja erilaiset kulttuurit otetaan toiminnassa huomioon.