Finnish Women Worldwide

Mikä FWW on?

Finnish Women Wordwide (FWW) on kansainvälinen suomalaisten naisten verkosto, joka toimii tällä hetkellä pääasiallisesti Facebookissa sähköisenä yhteisönä johon voi liittyä kaikkialta maailmasta. Järjestämme myös toistaiseksi lähinnä Keski-Euroopassa tapahtumia ulkosuomalaisille naisille sekä ylläpidämme blogia ja nettisivua.

FWW-yhteisö tukee ulkosuomalaisia naisia heille tyypillisissä haasteissa asuinmaahan, ikään ja statukseen katsomatta ja kannustaa heitä näkemään ulkomailla asumisen ja suomalaisuuden voimavarana. Kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki ovat meille tärkeitä. Koemme, että ulkosuomalaisten omat voimavarat voi ottaa paremmin käyttöön yli maarajojen ja että niiden puolesta kannattaa puhua myös Suomessa.

FWW:n toimintaa ylläpitää pieni, oma-aloitteinen ydinryhmä talkooperiaatteella. Olemme perustamassa yhdistystä vuonna 2020. Toiminnan halutaan kuitenkin säilyvän joustavana ilman tiukkaa rakennetta tai pakollista sitoutumista. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa kattamaan isompi alue (myös Keski-Euroopan ulkopuolella) ja mahdollisesti rakentaa paikallisia “satelliittiyhteisöjä” jotka voivat toimia myös itsenäisesti FWW:n perussisältöä tukevien teemojen ympärillä.

FWW on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö, joka ei tavoittele voittoa.

Mitä FWW tekee?

FWW tuo yhteen ruohonjuuritason toimijoita ja aktiiveja ja mahdollistaa ajatustenvaihdon seminaareissa ja tilaisuuksissa ja sähköisissä foorumeissa. Näin syntyy vertaistuen verkosto, jonka tukena on myös asiantuntijoiden näkökulmia. Verkoston Facebook-ryhmä ja blogi antavat mahdollisuuden osallistua keskusteluun ja kokemusten jakamiseen mistä päin maailmaa tahansa. 

Monet yhteiset teemat koskettavat kaikkia ulkosuomalaisia, esimerkiksi: 

 • sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin
 • henkilökohtainen kehitys
 • ammatilliset haasteet ja uran kehitys ulkomailla 
 • paluumuutto

Me tuomme yhteen nämä naisten elämän tärkeät teemat sekä ulkosuomalaisten toisiaan vahvistavan vertaistuen – ja tarjoamme yhteisön joka pystyy tuottamaan tuhtia asiasisältöä pehmeässä paketissa. 

Ulkosuomalaisen naisen roolit

Kuva ulkosuomalaisuudesta muuttuu. Ulkosuomalainen nainen ei ole enää yksiselitteisesti kotirouva, joka lähti 70-luvulla Keski-Eurooppaan lastenhoitajaksi ja meni sitten paikallisen kanssa naimisiin. Hän on myös paljon muuta: 

 • Omin avuin vieraaseen maahan töihin lähtenyt suomalainen
 • Expat, eli lähetetty työntekijä, joka palaa todennäköisesti tietyn määräajan kuluttua takaisin Suomeen – tai jatkaa toisella ulkomaankomennuksella
 • Expatin puoliso, joka on melko suunnittelematta vieraassa maassa
 • Opiskelija, joka suorittaa tutkintoaan ulkomailla
 • Eläkeläinen
 • Kotiäiti tai hoitovapaalla
 • Yrittäjä
  … tai monta asiaa samaan aikaan.

Olemme yhteisö, jonka kautta ulkosuomalaisten kokemusasiantuntijuus löytää paikkansa myös Suomen keskustelussa. Keskeinen sanomamme on, että ulkosuomalaisuus edistää…

 • Kielitaitoa
 • Vieraiden kulttuurien ymmärtämistä
 • Rohkeutta hypätä omalle epämukavuusalueelle
 • Joustavuutta ja sopeutumiskykyä
 • Suvaitsevuutta ja kykyä asettua muiden asemaan
 • Rohkeutta olla oma itsensä

Ulkosuomalainen voi luoda lisäarvoa Suomen suuntaan edellä mainittujen lisäksi mm. tuomalla…

 • Erilaisia näkökulmia ja uusia ideoita
 • Tapoja tehdä asioita uudella tavalla
 • Kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta ja yli rajojen

FWW:n rooli järjestökentässä

 • FWW luo toimivia malleja, joita on helppo soveltaa eri maissa. Vaihtoehtoisesti toimintaa voidaan rakentaa jo olemassa olevien paikallisyhteisöjen kanssa yhteistyössä.
 • FWW ei kilpaile paikallisten Suomi-toimijoiden tai muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa, vaan täydentää ulkosuomalaisten organisaatioiden kenttää ja tekee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. 
 • Tällä hetkellä teemme yhteistyötä mm. Suomi-Seuran sekä Kansanvalistusseuran Perhe Maailmalla-hankkeen kanssa.
  Pyrimme etsimään uusia yhteistyökumppaneita ja taloudellisia tukijoita, joiden avulla pystyisimme takaamaan toiminnan kehittämisen ja tapahtumien laadukkaan sisällön myös jatkossa.

FWW – Tarina

Idea ulkosuomalaisten naisten tapahtumasta syntyi Facebook-ryhmässä kevättalvella 2019 ja muutama tarpeeksi motivoitunut vetäjä löytyi heti. Asuimme neljässä eri maassa ja päätimme järjestää tapahtuman viidennessä. Ensimmäinen seminaarimme Rotterdamissa toukokuussa 2019 laitettiin pystyyn etänä muutamassa kuukaudessa ja oli valtava menestys. Seminaari järjestettiin talkootyöllä neljän naisen hartiavoimin, yhteistyössä paikallisen suomalaisen merimieskirkon kanssa.  Osallistujia oli 60, joista suurin osa ei tuntenut toisiaan entuudestaan. Osallistujat verkostoituvat ahkerasti ja jakoivat kokemuksiaan avoimesti. Tapahtuman jälkeen vahva yhteenkuuluvuuden tunne jatkui ja yhteys muihin osallistujiin on säilynyt. Moni ensimmäisen tapahtuman osallistuja oli  mukana myös Frankfurtissa 7.3.2020., kansainvälisen naistenpäivän aattona järjestetyssä tapahtumassa, jossa oli lähes 100 osallistujaa. 

Seminaariemme teemat ovat ihmisläheisiä ja välittömiä. Ne järjestetään vertaistuen hengessä; tilaa avoimelle keskustelulle sekä verkostoitumiselle sallitaan tiiviistä ohjelmasta huolimatta. Frankfurtin ohjelma myös striimattiin kotikatsomoihin.

Keskustelu jatkuu Facebook-ryhmässämme – tule ja löydä ulkosuomalaisia kanssasisaria ympäri maailman! Meitä on yhteensä jo noin 3,500, jokaiselta mantereelta.

Olemme rekisteröimässä vuoden 2020 aikana myös yhdistystä, jonka tarkoituksena on yhdistää ulkosuomalaisia naisia merkityksellä tavalla. Lisätietoja tulossa pian! Jos kiinnostuit toiminnasta, laita viestiä: finnishwomenworldwide@gmail.com