Finnish Women Worldwide

Mikä FWW on?

Finnish Women Wordwide (FWW) on ulkosuomalaisten naisten verkosto, joka toimii tällä hetkellä pääasiallisesti sähköisenä yhteisönä.

Finnish Women Worldwide (FWW) on kansainvälinen suomalaisten naisten verkosto, joka tarjoaa tietoa ja vertaistukea ulkosuomalaisille naisille kansainvälisessä ympäristössä, niin henkilökohtaisen kuin perheen sopeutumisen, uran ja muun ammatillisen kehityksen tiimoilta asuinmaasta, iästä tai muusta statuksesta riippumatta. 

Toiminta tapahtuu pääasiassa verkossa ja on avoin kaikille ulkosuomalaisille naisille. Järjestämme tapahtumia verkossa ja livenä sekä ylläpidämme blogia ja nettisivua.
Toiminta on rekisteröity myös yhdistykseksi Suomeen keväällä 2021. FWW on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö, joka ei tavoittele voittoa.

Tavoitteena on kannustaa näkemään ulkomailla asuminen ja suomalaisuus voimavarana ja luoda verkosto, joka luo merkityksellisiä yhteyksiä eri taustaisten suomalaisnaisten välille, sekä yhteisönä edustaa suomalaista naista maailmalla. Suomi tunnetaan maailmalla vahvoista naisistaan ja vahva, ammattimainen, suomalainen naisyhteisö kansainvälisessä ympäristössä tukee Suomi-brändin mielikuvaa ja vahvistaa kansainvälisiä verkostoja.

FWW:n toimintaa ylläpitää pieni, oma-aloitteinen ydinryhmä talkooperiaatteella. Kasvatamme toimintaa järjestelmällisesti ja tarkoituksemme on kattaa tulevaisuudessa isompi maantieteellinen alue esimerkiksi satelliittiyhteisöjen avulla ja rakentaa verkostoitumista, sparraamista ja vertaistukea edistävä interaktiivinen alusta.

FWW:n rooli järjestökentässä

  • FWW luo toimivia malleja, joita on helppo soveltaa eri maissa. Vaihtoehtoisesti toimintaa voidaan rakentaa yhteistyössä jo olemassa olevien paikallisyhteisöjen kanssa.
  • FWW ei kilpaile paikallisten Suomi-toimijoiden tai muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa, vaan täydentää ulkosuomalaisten organisaatioiden kenttää ja tekee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. 
  • Tällä hetkellä teemme yhteistyötä mm. Suomi-Seuran sekä Kansanvalistusseuran Perhe Maailmalla -hankkeen kanssa.
  • Pyrimme etsimään uusia yhteistyökumppaneita ja taloudellisia tukijoita, joiden avulla pystyisimme takaamaan toiminnan kehittämisen ja tapahtumien laadukkaan sisällön myös jatkossa.

FWW – Tarina

Idea ulkosuomalaisten naisten tapahtumasta syntyi Facebook-ryhmässä kevättalvella 2019 ja muutama tarpeeksi motivoitunut vetäjä löytyi heti. Asuimme neljässä eri maassa ja päätimme järjestää tapahtuman viidennessä.

Ensimmäinen seminaarimme Rotterdamissa toukokuussa 2019 laitettiin pystyyn etänä muutamassa kuukaudessa ja oli valtava menestys. Seminaari järjestettiin talkootyöllä neljän naisen hartiavoimin, yhteistyössä paikallisen suomalaisen merimieskirkon kanssa.  Osallistujia oli 60, joista suurin osa ei tuntenut toisiaan entuudestaan. Osallistujat verkostoituvat ahkerasti ja jakoivat kokemuksiaan avoimesti. Tapahtuman jälkeen vahva yhteenkuuluvuuden tunne jatkui ja yhteys muihin osallistujiin on säilynyt. Moni ensimmäisen tapahtuman osallistuja oli  mukana myös Frankfurtin tapahtumassa 7.3.2020, jossa oli 100 osallistujaa. 

Seminaariemme teemat ovat ihmisläheisiä ja välittömiä. Ne järjestetään vertaistuen hengessä; tilaa avoimelle keskustelulle sekä verkostoitumiselle sallitaan tiiviistä ohjelmasta huolimatta. Frankfurtin ohjelma myös striimattiin kotikatsomoihin.

Keskustelu jatkuu Facebook-ryhmässämme – tule ja löydä ulkosuomalaisia kanssasisaria ympäri maailman! Meitä on yhteensä jo noin 6.000, jokaiselta mantereelta.

Jos kiinnostuit toiminnasta, laita viestiä: finnishwomenworldwide@gmail.com