Asta Raami: Älykäs intuitio työelämän ja asiantuntijuuden tukena

Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole – on ainoastaan kyvyttömyyttä nähdä ratkaisua. Miksi emme sitten näe ja miten voisimme nähdä? Vastaukset molempiin löytyvät ihmismielestä.

Intuitioon liittyy paljon virheuskomuksia. Jokaisella meistä on käytössämme useita erilaisia intuitioita. Ne pohjautuvat erilaisiin tietopohjiin, mikä tekee niistä eri tavoin luotettavia. Joistain intuitioista on työelämässä enemmän hyötyä kuin toisista.

Intuition kautta on myös mahdollista hakea tietoa. Kaikki intuition signaalit eivät kuitenkaan ole tärkeitä tai virheettömiä. Intuition lukutaitoa voi kehittää, jolloin on mahdollista tunnistaa arvokas ja luotettava tieto. Yksilöiden intuitioita voidaan tuoda yhteen. Asiantuntijuuden ja älykkään intuition yhdistelmistä syntyy tietämistä, jonka avulla voimme oivaltaa täysin uutta ja ratkaista mahdotonta.

Älykkään intuition teemaa ja intuition käyttöä tarkastellaan esimerkkien, kertomusten ja pienten harjoitusten kautta. Tilaisuuden lopussa ja sen jälkeen on mahdollisuus kysymyksiin.

Asta Raami – kuva Pekka Karhunen

Asta Raami väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015, jossa hän toimi 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä. Väitöksen jälkeen hän on keskittynyt intuition potentiaalin tunnetuksi tekemiseen tiedeyhteisön ulkopuolella.  Astan teos Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (2016, Kustantamo S&S) käsittelee ihmismielen piilossa olevan potentiaalin hyödyntämistä. Astan väitöskirja on vapaasti luettavissa verkossa (Intuition Unleashed). Tällä hetkellä Asta toimii start-up yrittäjänä Innerversity.org –hankkeessa. Astan uusin teos, Intuitio3 – Yhteys mahdottoman ratkaisemiseen, ilmestyy maaliskuussa (Otava 2020).