Mitä FWW tekee?

FWW tuo yhteen ruohonjuuritason toimijoita ja aktiiveja ja mahdollistaa ajatustenvaihdon seminaareissa ja tilaisuuksissa ja sähköisissä foorumeissa. Näin syntyy vertaistuen verkosto, jonka tukena on myös asiantuntijoiden näkökulmia. Verkoston Facebook-ryhmä ja blogi antavat mahdollisuuden osallistua keskusteluun ja kokemusten jakamiseen mistä päin maailmaa tahansa. 

Monet yhteiset teemat koskettavat kaikkia ulkosuomalaisia, esimerkiksi: 

 • sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin
 • henkilökohtainen kehitys
 • ammatilliset haasteet ja uran kehitys ulkomailla 
 • paluumuutto

Me tuomme yhteen nämä naisten elämän tärkeät teemat sekä ulkosuomalaisten toisiaan vahvistavan vertaistuen – ja tarjoamme yhteisön joka pystyy tuottamaan tuhtia asiasisältöä pehmeässä paketissa. 

Ulkosuomalaisen naisen roolit

Kuva ulkosuomalaisuudesta muuttuu. Ulkosuomalainen nainen ei ole enää yksiselitteisesti kotirouva, joka lähti 70-luvulla Keski-Eurooppaan lastenhoitajaksi ja meni sitten paikallisen kanssa naimisiin. Hän on myös paljon muuta: 

 • Omin avuin vieraaseen maahan töihin lähtenyt suomalainen
 • Expat, eli lähetetty työntekijä, joka palaa todennäköisesti tietyn määräajan kuluttua takaisin Suomeen – tai jatkaa toisella ulkomaankomennuksella
 • Expatin puoliso, joka on melko suunnittelematta vieraassa maassa
 • Opiskelija, joka suorittaa tutkintoaan ulkomailla
 • Eläkeläinen
 • Kotiäiti tai hoitovapaalla
 • Yrittäjä
  … tai monta asiaa samaan aikaan.

Olemme yhteisö, jonka kautta ulkosuomalaisten kokemusasiantuntijuus löytää paikkansa myös Suomen keskustelussa. Keskeinen sanomamme on, että ulkosuomalaisuus edistää…

 • Kielitaitoa
 • Vieraiden kulttuurien ymmärtämistä
 • Rohkeutta hypätä omalle epämukavuusalueelle
 • Joustavuutta ja sopeutumiskykyä
 • Suvaitsevuutta ja kykyä asettua muiden asemaan
 • Rohkeutta olla oma itsensä

Ulkosuomalainen voi luoda lisäarvoa Suomen suuntaan edellä mainittujen lisäksi mm. tuomalla…

 • Erilaisia näkökulmia ja uusia ideoita
 • Tapoja tehdä asioita uudella tavalla
 • Kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta ja yli rajojen

FWW:n rooli järjestökentässä

 • FWW luo toimivia malleja, joita on helppo soveltaa eri maissa. Vaihtoehtoisesti toimintaa voidaan rakentaa jo olemassa olevien paikallisyhteisöjen kanssa yhteistyössä.
 • FWW ei kilpaile paikallisten Suomi-toimijoiden tai muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa, vaan täydentää ulkosuomalaisten organisaatioiden kenttää ja tekee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. 
 • Tällä hetkellä teemme yhteistyötä mm. Suomi-Seuran sekä Kansanvalistusseuran Perhe Maailmalla-hankkeen kanssa.
  Pyrimme etsimään uusia yhteistyökumppaneita ja taloudellisia tukijoita, joiden avulla pystyisimme takaamaan toiminnan kehittämisen ja tapahtumien laadukkaan sisällön myös jatkossa.