FWW:n rooli järjestökentässä

  • FWW luo toimivia malleja, joita on helppo soveltaa eri maissa. Vaihtoehtoisesti toimintaa voidaan rakentaa yhteistyössä jo olemassa olevien paikallisyhteisöjen kanssa.
  • FWW ei kilpaile paikallisten Suomi-toimijoiden tai muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa, vaan täydentää ulkosuomalaisten organisaatioiden kenttää ja tekee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. 
  • Tällä hetkellä teemme yhteistyötä mm. Suomi-Seuran sekä Kansanvalistusseuran Perhe Maailmalla -hankkeen kanssa.
  • Pyrimme etsimään uusia yhteistyökumppaneita ja taloudellisia tukijoita, joiden avulla pystyisimme takaamaan toiminnan kehittämisen ja tapahtumien laadukkaan sisällön myös jatkossa.